Szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota motolotni PHGP.

Szkolenie podstawowe składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po zakończeniu szkolenia pilot-uczeń uzyskuje zaświadczenie, które jest niezbędne do podejścia do państwowego egzaminu przed egzaminatorem LKE.

Działamy w 100% legalnie – posiadamy Wpis do Rejestru Podmiotów Szkolących prowadzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (numer wpisu: 290RPS-04/2019).

 

Część teoretyczna obejmuje 52 godziny nauczania z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze
 • Człowiek – możliwości, ograniczenia
 • Meteorologia
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Wiedza ogólna o motolotni
 • Zasady lotu motolotni
 • Bezpieczeństwo lotów
 • Łączność radiowa

Część praktyczna obejmuje minimum 25 godzin lotów, z czego co najmniej 8 godzin jako dowódca. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wynajęcia motolotni, na której odbywało się szkolenie w celu kontynuowania budowania doświadczenia.

Wymagania wobec kandydata do szkolenia na pilota motolotni:

 • W przypadku osób niepełnoletnich, uwierzytelniona zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • Wykształcenie minimum podstawowe.

Koszt szkolenia teoretycznego wraz z materiałami wynosi 1.200 zł brutto.

Koszt szkolenia praktycznego w wymiarze 25h wynosi 10.000 zł brutto (400zł za 1h lotu).

Jeżeli posiadasz dodatkowe pytania, lub jesteś zainteresowany zapraszamy do zakładki kontakt. Poniżej krótki film z jednego z naszych szkoleń.

Oraz jeszcze jeden z pierwszych lotów z uczniami w sezonie 2018:

A na koniec mamy coś z humorem: